Ke stažení

$("#s1").cycle({ fx: "fade", speed: 2000 });
  • Katechizmus zasvěceného života
    Pokoncilová verze "Katechizmu slibů"
    ikonka katechizmus.pdf
  • Sv. František a smír
    Sv. František jako inspirace pro charisma smíru
    u sester Neposkvrněného Početí
    Panny Marie
          Diplomová práce Mgr. Pavly Halíkové
    ikonka sv.frantisek.pdf
  • Životopis Matky Rosy
    Nástin životopisu Matky Rosy Vůjtěchové a historie Kongregace sester Těšitelek
                                     Diplomová práce S.M.Heřmany Gregorovičové
    ikonka Životopis Matky Rosy.doc
  • Retorno del amor - oplácení lásky láskou
    O spiritualitě smíru - historie a teologie
    ikonka retorno del amor.pdf
  • Slyš, dcero - nauka Benedikta XVI. o zasvěceném životě
    Velmi nedokonalý překlad knihy Ascolta o figlia! od German Sánchez Griese
    ikonka Slyš, dcero.docx

  • ikonka Ze zámku k chudým.zip

  • Příběh našeho kostela
    Prezentace o historii kostela Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě
  • Žádost o přijetí do Společenství

    ikonka Žádost o přijetí do Společenství trpícího Srdce Ježíšova.docx
  • Působení Kongregace
    Dipl. práce p. Hoška přehledně mapuje 100 let působení Kongregace
    ikonka Diplomova_prace_Hosek.pdf
Program bohoslužeb

Mše svaté v kostele Božského Srdce Ježíšova v klášteře sester Těšitelek BSJ:
Pondělí - Sobota: 7:00
Neděle: 9:00
Eucharistická adorace:
Každý první pátek v měsíci od 17:00 do 18:00 v kapli Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Nejnovější příspěvky
    V současné době nejsou k dispozici žádné novinky